Tag » Sąd Administracyjny

Nabycie ośrodka nie zawsze jest jednorazowym kosztem

Wydatek na zakup budynków i budowli wzniesionych na cudzym gruncie można jedynie amortyzować. Nie można go odliczyć bezpośrednio odkąd przychodów – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Ostateczne wykończenie budynku bez znaczenia dla fiskusa

Jeśli budowa została zakończona i budynek zaczął być użytkowany, owo powinien być pan opodatkowany już odkąd 1 stycznia kolejnego roku, nawet gdy jest wykańczany później – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Dłużnik płaci odsetki, urząd skarbowy pobiera podatek

Odsetki za spóźnioną zapłatę za towar lub usługę, regulowane na podstawie kodeksu cywilnego, nie są zwolnione z podatku dochodowego, ponieważ nie mają charakteru odszkodowawczego – orzekł wczoraj Naczelny Sąd Administracyjny.

Kara nałożona przez UOKiK nie jest kosztem

podmiot gospodarczy, która narusza system prawny, nie może ciężaru kary przerzucić na Skarb Państwa – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Budowa akademików daje ulgę w CIT

Wznoszenie domów studenckich jest elementem edukacji, dlatego dochód uczelni przeznaczony na ten cel jest zwolniony z podatku – orzekł wczoraj Naczelny Sąd Administracyjny

Rolnicy też muszą czekać ze sprzedażą ojcowizny

Kto chce sprzedać bez rozliczenie PIT zwrócone mu poprzez państwo
gospodarstwo rolne, należące wcześniej do rodziców, musi poczekać aż
upłynie pięć lat odkąd wydania decyzji o zwrocie – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Odwołanie może być wysłane faksem

Podatnik, który składa pismo za pomocą urządzenia, o
którym nie ma mowy w przepisach, wcale nie uchybia terminowi na jego
wniesienie – wynika z wyroku Naczelny Sąd Administracyjny.

Będzie uchwała w sprawie odliczania podatku przez gminy

Poszerzony zespół Naczelny Sąd Administracyjny odpowie, czy samorządy, które chcą
odzyskać danina odkąd inwestycji przekazanych zakładom budżetowym, muszą
scentralizować wszystkie swoje rozliczenia za 5 lat wstecz.

Opodatkowanie VAT usług ciągłych: Jest decyzja NSA

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że dostawy o charakterze ciągłym to
kolejne, odrębne dostawy realizowane w okresie dłuższym niż miesiąc, w
ramach których dostawca zobowiązuje się wobec nabywcy do dostarczania na
jego rzecz…

NSA: Konkurs tylko wtedy, gdy jest zwycięzca

 Jeśli nagrodę może otrzymać każdy, kto osiągnie określony pułap
sprzedaży, owo nie ma rywalizacji, która jest zasadniczym wymogiem
konkursu – wynika z orzeczenia Naczelny Sąd Administracyjny.

Strona 1 z 512345