Właściwa realizacja projektu unijnego zabezpiecza przed cofnięciem dofinansowania

Zawarcie umowy o dofinansowanie nie jest jednoznaczne z otrzymaniem środków finansowych z funduszy europejskich. Każdy plan w trakcie jego realizacji będzie kontrolowany. Trzeba zwrócić szczególną uwagę na sprawa wyłonienia wykonawców,…

Trzeba rozszerzyć katalog inwestycji uznawanych za cele publiczne

Jeżeli gmina nie chce uchwalić planu miejscowego przewidującego możliwość budowy instalacji produkującej energię elektryczną z odnawialnego źródła energii, inwestor może mieć trudności z uzyskaniem określenia warunków zabudowy.

Strona 1 345 z 1 345« Pierwsza...1 3411 3421 3431 3441 345